Oppdatert 28.03.2020. Flere linker kommer etter hvert.

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Forms

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLAN   VIDAR   AUGUST – 2020
OPPDATERT 11.08.2020 kl. 19:49 (FLERE LINKER KOMMER VED NYE OPPDATERINGER)
Blått = Fjernundervisning Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

33

10

Studiedag

11

Studiedag

12

Studiedag

13

Studiedag

14

Studiedag

 

34

17

Oppstart kl 10 i Borgundhallen
Første skoledag for elever.
Skoleskyss og rutner på B12
Ferdig kl 11:25

18
Samtykkeskjema 18 år
Opplæringsplan (til 11:25)
Foto nye elever kl 10:55
FSE kurs lærere 11:50

19
Timeplan følges
Installere Software på nye maskiner
med Clonezilla på M.2 GPT  SSD

20
ESD og armlenker
Installere HW på nye maskiner

21

Basismøtet
Prosjekt 1

 

35

24
Repetisjon av feil på FE-trinn.
Gruppe 1 oppgaver.
Gruppe 2 feilsøkingsmoduler.
Veiledning. Levere i It’s Learning

25
Gruppe 2 oppgaver.
Gruppe 1 feilsøkingsmoduler.
Veiledning. Levere i It’s Learning
Elevsamtale 1 samtidig

26
Gjennomgang av feilsøkingsmoduler i Plenum

27

Prosjekt 1
Rest av Elevsamtale 1

28
Basismøtet
Prosjekt 1

 

36

31
Sjekk Nettsiden på 3ELDA1
Avdekking og story
Fiks opp med krav
Vurderes i Mai 2021


1
Om droner.
Flyging med Droner, væravhengig
Film og bilde til nettside.
3D og 360 filming, VR.

2
Som for mandag og tirsdag.

3
Som for mandag og tirsdag

4

Basismøtet
Prosjekt 1

 

 

 

 

Oppdatert 28.03.2020. Flere linker kommer etter hvert.

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Forms

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLAN   VIDAR   SEPTEMBER – 2020
OPPDATERT 10.05.2020 kl. 18:00 (FLERE LINKER KOMMER VED NYE OPPDATERINGER)
Blått = Fjernundervisning Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

36

31
Sjekk Nettsiden på 3ELDA1
Avdekking og story
Fiks opp med krav
Vurderes i ai 2021


1
Om droner.
Flyging med Droner, væravhengig
Film og bilde til nettside.
3D og 360 filming, VR.

2
Som for mandag og tirsdag.

3
Som for mandag og tirsdag

4

Basismøtet
Prosjekt 1

 

37

7
CPU og Chipset
Oppgaver

8
POST og BOOT videre fra VG2

BIOS – UEFI
HMS Sertifikat

9
Planlegge utdanningsmessa
Måleteknikk med ulike instrument.
Klassefoto

10
Planlegge utdanningsmessa
Måleteknikk med ulike instrument.
Klassefoto

11
Basismøtet
Prosjekt 1

 

38

14
Memory videre fra VG2
Oppgaver

15
Værstasjon
Oppgaver

16
Harddisker
MBR – GPT – snurre og SSD
M.2

17
Busser, tools og diagnose

18
Basismøtet
Prosjekt 1

 

39

21
Roadmap for CPU
Intel / AMD / ++ ?
Gruppearbeid.

22
Hovedkort

23
Magnetisme

24
Prosjekt 1

25
Basismøtet
Prosjekt 1

 

40

28
Elektronikkprøve 4t.

29
Gå gjennom prøven.

30
6 elever rigger messa
6 elever på skolen, se plan.

1
6 elever på messa
6 elever på skolen, se plan

2
Basismøtet
Fremføre Prosjekt 1.

 

Oppdatert 28.03.2020. Flere linker kommer etter hvert.

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Forms

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLAN   VIDAR   OKTOBER – 2020
OPPDATERT 10.05.2020 kl. 18:00 (FLERE LINKER KOMMER VED NYE OPPDATERINGER)
Blått = Fjernundervisning Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

40

28
Elektronikkprøve 4t.

29
Gå gjennom prøven.

30
6 elever rigger messa
6 elever på skolen, se plan.

1
6 elever på messa
6 elever på skolen, se plan

2
Basismøtet
Fremføre Prosjekt 1.

 

41

5

Høstferie

6

Høstferie

7

Høstferie

8

Høstferie

9

Høstferie

 

42

12
Hardware Service
Levering i It’s Learning. A.

13

Hardware Service
Levering i It’s Learning. A.

14

Hardware Service
Levering i It’s Learning. A.

15
Hardware Service
Levering i It’s Learning. A.

16
Basismøtet.
Hardware Service
Levering i It’s Learning. A.

 

43

19

HW og SW Service.
Levering i It’s Learning. A.

20
HW og SW Service.
Levering i It’s Learning. A.

21
HW og SW Service.
Levering i It’s Learning. A.

22
Gå gjennom feil.

23
Basismøtet
PSU
Serie – SMPS.

 

44

26

ARP

Ipv6 + Streaming i VLC

27
VLAN på Cisco SG200. A.

28
VLAN på Cisco SG200. A.

29
VLAN på Cisco SG200. A.

30
MALAIKADAGEN
OD-DAGEN

 

Oppdatert 28.03.2020. Flere linker kommer etter hvert.

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Forms

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLAN   VIDAR   NOVEMBER – 2020
OPPDATERT 10.05.2020 kl. 18:00 (FLERE LINKER KOMMER VED NYE OPPDATERINGER)
Blått = Fjernundervisning Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

45

2
IP Nettverk. PPT.
Subnett på Ipv4. PING.
Brannmur og ICMP

3
ZyXel GUI og CLI

4
ZyXel GUI og CLI
Autonegotiation. Netsh. Bridge.

5
Plan Hospitering fra US
Prosjekt 2, ønsker
Wake On LAN.

6
Basismøtet
Prosjekt 2.

 

46

9
Hospitring fra U-Skolene
Prosjekt 2 for de andre.

10
Hospitring fra U-Skolene
Prosjekt 2 for de andre.

11
Hospitring fra U-Skolene
Prosjekt 2 for de andre.

12
Hospitring fra U-Skolene
Prosjekt 2 for de andre.

13
Basismøtet
Prosjekt 2

 

47

16
Server / Klient Teori. A.
Film. A.
MS2019 – ADDS. A

17
MS 2019 ADDS og DNS. A

18
MS 2019 DHCP. A.

19
MS 2019 Hyper-V. A.

20
Basismøtet
Prosjekt 2

 

48

23
MS 2019 Hyper-V Internett. A.

24
MS 2019 WEB Server. A.

25
MS 2019 FTP Server. A.

26
Dok / Kalk Rutiner

27
Basismøtet
Prosjekt 2

 

49

30
MS 2019 RSAT. A.

1
Dok / Kalk Inntekter

2
Dok / Kalk Kostnader 1

3
Dok / Kalk Kostnader 2

4
Basismøtet
Prosjekt 2

 

Oppdatert 28.03.2020. Flere linker kommer etter hvert.

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Forms

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLAN   VIDAR   DESEMBER – 2020
OPPDATERT 10.05.2020 kl. 18:00 (FLERE LINKER KOMMER VED NYE OPPDATERINGER)
Blått = Fjernundervisning Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

49

30
MS 2019 RSAT. A.

1
Dok / Kalk Inntekter

2
Dok / Kalk Kostnader 1

3
Dok / Kalk Kostnader 2

4
Basismøtet
Prosjekt 2

 

50

7
Dok / Kalk Bedriften

8
Prøve Data, 3t.

9
Gjennomgang av prøven.

10
MS 2019 CLI

11
Basismøtet
Prosjekt 2

 

51

14
Dokumentasjonsdel PFP1
FAGDAGEN

15
DELINGSDAGEN
Pante flasker.
Rydde

16
Tilvalg / Repetisjon / Prosjekt 2

17
Basismøtet
Prosjekt 2

18
Sosialt før Lunch.
Kirke / Alternativ kl. 13:00

 

52

21

Juleferie

22

Juleferie

23

Juleferie

24

Juleferie

25

Juleferie

 

53

28

Juleferie

29

Juleferie

30

Juleferie

31

Juleferie

1

Juleferie

 

Oppdatert 28.03.2020. Flere linker kommer etter hvert.

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Forms

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLAN   VIDAR   JANUAR – 2021
OPPDATERT 10.05.2020 kl. 18:00 (FLERE LINKER KOMMER VED NYE OPPDATERINGER)
Blått = Fjernundervisning Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG


53

28

Juleferie

29

Juleferie

30

Juleferie

31

Juleferie

1

Juleferie

 

1

4
Rutiner til PFP1
Istandsetting av stasjoner

5
Planleggingsdag PFP1 hjemme
Lærere rigger for PFP1

6
PFP1

7
PFP1

8
Basismøtet
Samtale etter PFP1
Prosjekt 2.

 

2

11
Porter med Datablad
De-Morgan
TO1-TO2

12
TO3-TO4
Pepsiautomat

13
Multisim, NY
MUX MS1

14
DEMUX MS2

15
Basismøtet
Prosjekt 2

 

3

18
JK-Vipa
D-Vippa
ROM MS4 og MS5

19
Counters og Display MS6
2 x 7-Segment

20
3 x 7-Segment. 10 minutt.
Digitale Busser

21
Programmerbar alarm

22
Basismøtet
Prosjekt 2

 

4

25
Utdanningsmessa
Programmerbar alarm

26
Digital regning. 2-kompliment
Repetisjonsoppgaver

27
Digital regning. 2-komplement.
Gjennomgan rep. oppgaver.

28
Full og Halv - Adder

29
Basismøtet
Prosjekt 2

 

 

Oppdatert 28.03.2020. Flere linker kommer etter hvert.

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Forms

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLAN   VIDAR   FEBRUAR – 2021
OPPDATERT 10.05.2020 kl. 18:00 (FLERE LINKER KOMMER VED NYE OPPDATERINGER)
Blått = Fjernundervisning Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

5

1
Subtractors med positive tall
Subtractors med negative tall

MS7

2
Multiplicators

 

MS9

3
Digital med Minecraft

4
RAM LATCH

 

MS10

5
Basismøtet
Prosjekt 2

 

6

8
ALU og CPU

 

MS11

9
Comparator

 

MS12

10

Digitalt Potmeter

 

MS13

11

Digitalt Potmeter

 

MS13

12

Basismøtet
Prosjekt 2

 

7

15

DA-Converter

 

MS15

16

Digital Prøve, 3t

17

Gi og gå gjennom prøven

18

Prosjekt 2

19

Basismøtet

Prosjekt 2

 

8

22

Vinterferie

23

Vinterferie

24

Vinterferie

25

Vinterferie

26

Vinterferie

 

 

 

 

Oppdatert 28.03.2020. Flere linker kommer etter hvert.

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Forms

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLAN   VIDAR   MARS – 2021
OPPDATERT 10.05.2020 kl. 18:00 (FLERE LINKER KOMMER VED NYE OPPDATERINGER)
Blått = Fjernundervisning Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

9

1

Feilsøke i 2 FE trinn
AF Lppgavene med Levering. A.

2
AF Lppgavene med Levering. A.

3
AF Lppgavene med Levering. A.

4
AF Lppgavene med Levering. A.

5

Basismøtet

Prosjekt 2

 

10

8
OP-AMP med Multisim

9
OP-AMP med Multisim

10
JVC RX 230 Skjema.
Lime sammen.

11
JVC RX230 tegne signalveg
Gjennomgangt på kanona

12
Basismøtet

Prosjekt 2

 

11

15
JVC RX230 St-By
Feilsøke med Multisim.

16

JVC RX230 systemprosessor,

Fjernstyring og display.

17
JVC Oppgaven 6-10

18

Prøve Elektronikk, 2t.

19

Gi igjen og gå gjennom prøven

Basismøtet

Prosjekt 2

 

12

22
Repetisjon
Opprydding til Prøvefagprøve 2

23
Prøvefagprøve 2
Planleggingsdag
Riggedag

24
Prøvefagprøve 2

25
Prøvefagprøve 2

26
Prøvefagprøve 2

 

13

29
Påskeferie

30
Påskeferie

31
Påskeferie

1
Påskeferie

2
Påskeferie

 

Oppdatert 28.03.2020. Flere linker kommer etter hvert.

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Forms

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLAN   VIDAR   APRIL – 2021
OPPDATERT 10.05.2020 kl. 18:00 (FLERE LINKER KOMMER VED NYE OPPDATERINGER)
Blått = Fjernundervisning Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

13

29
Påskeferie

30
Påskeferie

31
Påskeferie

1
Påskeferie

2
Påskeferie

 

14

5
Påskeferie

6

Gå gjennom Plandeler og Dok-

Deler. Dokumentere med opptak av skrivebord.

7

Tette «Hull» etter PFP2

8
Fiberconvertere
Interne og eksterne

9

Basismøtet
Gjøre ferdig Prosjekt 2

 

15

12
Levere og fremføre Prosjekt 2

13
Komprimering og mediafiler
JPG, MPG, MP3, ZIP, Huffman

14
Fargelære

15
Lyd og Akustikk
Lydtester

16
Basismøtt
Nettsiden gjøres ferdig

 

16

19
Senioruke Vidar Tysnes

20
Senioruke Vidar Tysnes

21
Senioruke Vidar Tysnes

22
Senioruke Vidar Tysnes

23
Senioruke Vidar Tysnes

 

17

26

Bilanlegg

27
Innkobling av stor kondensator
Sprenge kondensator

28
Wiki Taxi

29
DAB – DRM
PPT så SWF

30
Basismøtet
Nettsiden gjøres ferdig

 

Oppdatert 28.03.2020. Flere linker kommer etter hvert.

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Forms

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLAN   VIDAR   MAI – 2021
OPPDATERT 10.05.2020 kl. 18:00 (FLERE LINKER KOMMER VED NYE OPPDATERINGER)
Blått = Fjernundervisning Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

18

3
Scannere og Pekeenheter
Touch Screen (film x 2)
Dataskjermer

4

Lover og Forskrifter

5
Lover og Forskrifter

6
Lover og Forskrifter

7
Basismøtet
Nettsiden gjøres ferdig

 

19

10
Laser og Blekkskriver
Kopoimaskiner

11

Lydkort
Skjermkort

12
Trening på tidligere eksamen

13
Himmelfartsdag

14
Elevfri dag

 

20

17
Grunnlovsdag

18
Trening på tidligere eksamen

19
Trening på tidligere eksamen

20
Trening på tidligere eksamen

21
EKSAMEN DAT-4002

 

21

24
Andre Pinsedag

25
Repetisjon til Fagprøven

26
Repetisjon til Fagprøven

27
Repetisjon til Fagprøven

28
Repetisjon til Fagprøven

 

22

31
Fjernundervisning

1
FAGPRØVEN
Planleggingsdag G1
Riggedag for G1

2
FAGPRØVEN G1

3
FAGPRØVEN G1

4
FAGPRØVEN G1

 

Oppdatert 28.03.2020. Flere linker kommer etter hvert.

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Forms

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLAN   VIDAR   JUNI – 2021
OPPDATERT 10.05.2020 kl. 18:00 (FLERE LINKER KOMMER VED NYE OPPDATERINGER)
Blått = Fjernundervisning Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

22

31
Fjernundervisning

1
FAGPRØVEN
Planleggingsdag G1
Riggedag for G1

2
FAGPRØVEN G1

3
FAGPRØVEN G1

4
FAGPRØVEN G1

 

23

7
Fjernundervisning

8
FAGPRØVEN
Planleggingsdag G2
Riggedag for G2

9
FAGPRØVEN G2

10
FAGPRØVEN G2

11
FAGPRØVEN G2

 

24

14
Opprydding etter Fagprøven

15
Ekskursjon

16
Ekskursjon

17
Avslutning i klassen på B12

18
Skoleavslutning – Felles
Utdeling av vitenmål på B12
Utdeling av Diplom på B12

 

25

21
Sommerferie

22
Sommerferie

23
Sommerferie

24
Sommerferie

25
Sommerferie

 

26

28
Sommerferie

29
Sommerferie

30
Sommerferie

1
Sommerferie

2
Sommerferie