It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   AUGUST – 2020
OPPDATERT 07.09.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

33

10

Studiedag

11

Studiedag

12

Studiedag

13

Studiedag

14

Studiedag

 

34

17

Oppstart kl 10 i Borgundhallen
Første skoledag for elever.
Vise film fra Rektor
Skoleskyss og rutner
Ferdig kl 11:25

18
Samtykkeskjema 18 år
Opplæringsplan (til 11:25) A
Foto nye elever kl 10:55
FSE kurs lærere 11:50

19
Timeplan følges.
ESD teori og filmer.
ESD og armlenker og matter.
Installere HW på nye maskiner.


20
Kable kanalene til Moldelinja. A
21

Basismøtet
Vise orden Digitalt mm
Prosjekt 1

 

35

24
Feilsøking, Ohms Lov
Feilsøkingsmoduler 2 og 2.  A
Veiledning.
Elevsamtale 1

25
Installere Multisim Student lisens

Feilsøkingsmoduler 2 og 2 A

Elevsamtale 1 samtidig

26
Gjennomgang av feilsøkingsmoduler i Plenum
Montere Keystone Connectors

27

Vise IT regler Digitalt

28
Basismøtet
Prosjekt 1

 

36

31
Vise Fravær Digitalt T1

HMS Sertifikat gjennomgang T2
HMS prøve T3. Gå på Teams.
Signering av Diplom i 3 eks. T4.

1
Sjekk Nettsiden på 3ELDA1
Parallax-scroll osv.
Kildekode på It’s Learning
Oppstart for nye elever DMX
Vurderes i Mai 2021

2 (4 timer pga vikar for Bjørnar)
Gjøre ferdig fra Tirsdag.
Måleteknikk på Datakabler teori A
Måleteknikk på Antanneanlegg A

Måleteknikk med ulike instrument.A
DTX-1800, TV-Hunter A

Bruk av LinkWare mot PDF. A

3 (4 timer pga vikar for Bjørnar)
Som for onsdag A


4

Basismøtet
Prosjekt 1

 

 

 

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   SEPTEMBER – 2020
OPPDATERT 07.09.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

36

31
Vise Fravær Digitalt T1

HMS Sertifikat gjennomgang T2
HMS prøve T3. Gå på Teams.
Signering av Diplom i 3 eks. T4.

1
Sjekk Nettsiden på 3ELDA1
Parallax-scroll osv.
Kildekode på It’s Learning
Oppstart for nye elever DMX
Vurderes i Mai 2021

2 (4 timer pga vikar for Bjørnar)
Gjøre ferdig fra Tirsdag.
Måleteknikk på Datakabler teori A
Måleteknikk på Antanneanlegg A

Måleteknikk med ulike instrument.A
DTX-1800, TV-Hunter A

Bruk av LinkWare mot PDF. A

3 (4 timer pga vikar for Bjørnar)
Som for onsdag A


4

Basismøtet
Prosjekt 1

 

37

7
Som for torsdag
Gjøre ferdig måleoppgavene
og levere i It’s Learning. A.

8
IP Nettverk. PPT. A
Subnett på Ipv4. A
PING 2 nettkort i samme maskin.A


9
Oppgave 3 på IPv4
Brannmur og ICMP på IPv4
LEVERE PÅ IT’S LEARNING10
Basismøtet
Prosjekt 1

11
Bjørnar tar mine timer pga bytte

 

38

14
Oppgave PING-Block IPv4.
ARP - Ipv6. A
Prøve ut i praksis. A
LEVERE PÅ IT’S LEARNING

15
IPv6 Streaming av film
IPv6 Streaming av WEB-CAM

VLAN på Cisco SG200. Teori A.
VLAN på Cisco SG200.
Praksis A.

16
VLAN på Cisco SG200. Praksis A.
Teorioppgaver

17
Basismøtet / P1

Gjøre ferdig VLAN
Teorioppgaver

18
Bjørnar tar mine timer pga bytte

 

39

21
Tools og diagnose
PSU

22
Harddisker

Focus / EXP – Stacking
Videokanon - test

23
Hovedkort og Chipset

24
UEFI vs BIOS

25
Basismøtet
Prosjekt 1 LEVERE

 

40

28
Elektronikkprøve 3 t. A

29
Gå gjennom prøven. A
Værstasjon og følere
Værstasjon Nettside

30
Memory videre fra VG2
Oppgaver i Multisim om RAM. A1
Reparere alle ThinkCentre. A
Klargjøre til HW Service Uke 42. A

2
Basismøtet
Oppstart Prosjekt 2

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   OKTOBER – 2020
OPPDATERT 07.09.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

40

28
Elektronikkprøve 3 t. A

29
Gå gjennom prøven. A
Værstasjon og følere
Værstasjon Nettside

30
Memory videre fra VG2
Oppgaver i Multisim om RAM. A1
Reparere alle ThinkCentre. A
Klargjøre til HW Service Uke 42. A

2
Basismøtet
Oppstart Prosjekt 2

 

41

5

Høstferie

6

Høstferie

7

Høstferie

8

Høstferie

9

Høstferie

 

42

12
Hardware Service
Levering i It’s Learning.
A.

13

Hardware Service
Levering i It’s Learning.
A.

14

Hardware Service
Levering i It’s Learning.
A.

15
Hardware Service
Levering i It’s Learning.
A.

16
Basismøtet.
Hardware Service
Levering i It’s Learning. A.

 

43

19

Hardware Service
Levering i It’s Learning.
A.

20
Hardware Service
Levering i It’s Learning.
A.

21
Hardware Service
Levering i It’s Learning.
A.

22
Gå gjennom feil.

23
Basismøtet
PSU - Serie

 

44

26
PSU - SMPS

SW Service

27
SW Service

28
SW Service

29
SW Service

30
MALAIKADAGEN
OD-DAGEN

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   NOVEMBER – 2020
OPPDATERT 07.09.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

45

2
CPU og Chipset

3
ZyXel GUI og CLI

4
ZyXel GUI og CLI
Autonegotiation.
Netsh. Bridge.

5
Plan Hospitering fra US
Prosjekt 2, ønsker
Wake On LAN.

6
Basismøtet
Prosjekt 2.

 

46

9
Hospitring fra U-Skolene
Prosjekt 2 for de andre.

10
Hospitring fra U-Skolene
Prosjekt 2 for de andre.

11
Hospitring fra U-Skolene
Prosjekt 2 for de andre.

12
Hospitring fra U-Skolene
Prosjekt 2 for de andre.

13
Basismøtet
Prosjekt 2

 

47

16
Server / Klient Teori. A.
Film. A.
MS2019 – ADDS. A

17
MS 2019 ADDS og DNS. A

18
MS 2019 DHCP. A.

19
MS 2019 Hyper-V. A.

20
Basismøtet
Prosjekt 2

 

48

23
MS 2019 Hyper-V Internett. A.

24
MS 2019 WEB Server. A.

25
MS 2019 FTP Server. A.

26
Dok / Kalk Rutiner

27
Basismøtet
Prosjekt 2

 

49

30
MS 2019 RSAT. A.

1
Dok / Kalk Inntekter

2
Dok / Kalk Kostnader 1

3
Dok / Kalk Kostnader 2

4
Basismøtet
Prosjekt 2

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   DESEMBER – 2020
OPPDATERT 07.09.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

49

30
MS 2019 RSAT. A.

1
Dok / Kalk Inntekter

2
Dok / Kalk Kostnader 1

3
Dok / Kalk Kostnader 2

4
Basismøtet
Prosjekt 2

 

50

7
Dok / Kalk Bedriften

8
Prøve Data, 3t.

9
Gjennomgang av prøven.

10
MS 2019 CLI

11
Basismøtet
Prosjekt 2

 

51

14
Dokumentasjonsdel PFP1
FAGDAGEN

15
DELINGSDAGEN
Pante flasker.
Rydde

16
Tilvalg / Repetisjon / Prosjekt 2

17
Basismøtet
Prosjekt 2

18
Sosialt før Lunch.
Kirke / Alternativ kl. 13:00

 

52

21

Juleferie

22

Juleferie

23

Juleferie

24

Juleferie

25

Juleferie

 

53

28

Juleferie

29

Juleferie

30

Juleferie

31

Juleferie

1

Juleferie

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   JANUAR – 2021
OPPDATERT 07.09.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG


53

28

Juleferie

29

Juleferie

30

Juleferie

31

Juleferie

1

Juleferie

 

1

4
Rutiner til PFP1
Istandsetting av stasjoner

5
Planleggingsdag PFP1 hjemme
Lærere rigger for PFP1

6
PFP1

7
PFP1

8
Basismøtet
Samtale etter PFP1
Prosjekt 2.

 

2

11
Porter med Datablad
De-Morgan
TO1-TO2

12
TO3-TO4
Pepsiautomat

13
Multisim, NY
MUX MS1

14
DEMUX MS2

15
Basismøtet
Prosjekt 2

 

3

18
JK-Vipa
D-Vippa
ROM MS4 og MS5

19
Counters og Display MS6
2 x 7-Segment

20
3 x 7-Segment. 10 minutt.
Digitale Busser

21
Programmerbar alarm

22
Basismøtet
Prosjekt 2

 

4

25
Utdanningsmessa
Programmerbar alarm

26
Digital regning. 2-komplement.
Gjennomgan rep. oppgaver.

27
Digital regning. 2-komplement.
Gjennomgan rep. oppgaver.

28
Full og Halv - Adder

29
Basismøtet
Prosjekt 2

 

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   FEBRUAR – 2021
OPPDATERT 07.09.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

5

1
Subtractors med positive tall
Subtractors med negative tall

MS7

2
Multiplicators

 

MS9

3
Digital med Minecraft

4
RAM LATCH

 

MS10

5
Basismøtet
Prosjekt 2

 

6

8
ALU og CPU

 

MS11

9
Comparator

 

MS12

10

Digitalt Potmeter

 

MS13

11

Digitalt Potmeter

 

MS13

12

Basismøtet
Prosjekt 2

 

7

15

DA-Converter

 

MS15

16

Digital Prøve, 3t

17

Gi og gå gjennom prøven

18

Prosjekt 2

19

Basismøtet

Prosjekt 2

 

8

22

Vinterferie

23

Vinterferie

24

Vinterferie

25

Vinterferie

26

Vinterferie

 

 

 

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   MARS – 2021
OPPDATERT 07.09.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

9

1

AF Lppgavene med Levering. A.

2
JVC RX 230 Skjema.
Lime sammen.
JVC RX230 tegne signalveg
Gjennomgangt på kanona

3
JVC RX230 St-By
Feilsøke med Multisim.

4
JVC RX230 systemprosessor,

Fjernstyring og display.
JVC Oppgaven 6-10

5

Basismøtet

Elektronikkprøve 2t

 

10

8
Opplæring i bedrift

9
Opplæring i bedrift

10
Opplæring i bedrift

11
Opplæring i bedrift

12
Opplæring i bedrift

 

11

15
Opplæring i bedrift

16

Opplæring i bedrift

17
Opplæring i bedrift

18

Opplæring i bedrift

19

Opplæring i bedrift

 

12

22

Opplæring i bedrift

23

Opplæring i bedrift

24

Opplæring i bedrift

25

Opplæring i bedrift

26

Opplæring i bedrift

 

13

29
Påskeferie

30
Påskeferie

31
Påskeferie

1
Påskeferie

2
Påskeferie

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   APRIL – 2021
OPPDATERT 07.09.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

13

29
Påskeferie

30
Påskeferie

31
Påskeferie

1
Påskeferie

2
Påskeferie

 

14

5
Påskeferie

6

Komprimering og mediafiler
JPG, MPG, MP3, ZIP, Huffman

7
Fargelære

8
Lyd og Akustikk
Lydtester

9
Basismøtet
Prosjekt 2

 

15

12
Repetisjon
Opprydding til Prøvefagprøve 2

13
Prøvefagprøve 2
Planleggingsdag
Riggedag

14
Prøvefagprøve 2

15
Prøvefagprøve 2

16
Prøvefagprøve 2

 

16

19
Senioruke Vidar Tysnes
Nettsiden gjøres ferdig med forslag
Prosjekt 2

20
Senioruke Vidar Tysnes
Nettsiden gjøres ferdig med forslag
Prosjekt 2

21
Senioruke Vidar Tysnes
Nettsiden gjøres ferdig med forslag
Prosjekt 2

22
Senioruke Vidar Tysnes
Nettsiden gjøres ferdig med forslag
Prosjekt 2

23
Senioruke Vidar Tysnes
Nettsiden gjøres ferdig.
Prosjekt 2 gjøres ferdig i dag

 

17

26

Levere / fremføre Prosjekt 2

27
Innkobling av stor kondensator
Sprenge kondensator

28
Wiki Taxi

29
DAB – DRM
PPT så SWF

30
Basismøtet
Rest Levere / fremføre P2

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   MAI – 2021
OPPDATERT 07.09.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

18

3
Scannere og Pekeenheter
Touch Screen (film x 2)
Dataskjermer

4

Lover og Forskrifter

5
Lover og Forskrifter

6
Lover og Forskrifter

7
Basismøtet
Nettsiden gjøres ferdig

 

19

10
Laser og Blekkskriver
Kopoimaskiner

11

Lydkort
Skjermkort

12
Trening på tidligere eksamen

13
Himmelfartsdag

14
Elevfri dag

 

20

17
Grunnlovsdag

18
Trening på tidligere eksamen

19
Trening på tidligere eksamen

20
Trening på tidligere eksamen

21
EKSAMEN DAT-4002

 

21

24
Andre Pinsedag

25
Repetisjon til Fagprøven

26
Repetisjon til Fagprøven

27
Repetisjon til Fagprøven

28
Repetisjon til Fagprøven

 

22

31
Fjernundervisning

1
FAGPRØVEN
Planleggingsdag G1
Riggedag for G1

2
FAGPRØVEN G1

3
FAGPRØVEN G1

4
FAGPRØVEN G1

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   JUNI – 2021

OPPDATERT 07.09.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

22

31
Fjernundervisning

1
FAGPRØVEN
Planleggingsdag G1
Riggedag for G1

2
FAGPRØVEN G1

3
FAGPRØVEN G1

4
FAGPRØVEN G1

 

23

7
Fjernundervisning

8
FAGPRØVEN
Planleggingsdag G2
Riggedag for G2

9
FAGPRØVEN G2

10
FAGPRØVEN G2

11
FAGPRØVEN G2

 

24

14
Opprydding etter Fagprøven

15
Ekskursjon

16
Ekskursjon

17
Avslutning i klassen på B12

18
Skoleavslutning – Felles
Utdeling av vitenmål på B12
Utdeling av Diplom på B12

 

25

21
Sommerferie

22
Sommerferie

23
Sommerferie

24
Sommerferie

25
Sommerferie

 

26

28
Sommerferie

29
Sommerferie

30
Sommerferie

1
Sommerferie

2
Sommerferie