It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   AUGUST – 2020
OPPDATERT 07.09.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

33

10

Studiedag

11

Studiedag

12

Studiedag

13

Studiedag

14

Studiedag

 

34

17

Oppstart kl 10 i Borgundhallen
Første skoledag for elever.
Vise film fra Rektor
Skoleskyss og rutner
Ferdig kl 11:25

18
Samtykkeskjema 18 år
Opplæringsplan (til 11:25) A
Foto nye elever kl 10:55
FSE kurs lærere 11:50

19
Timeplan følges.
ESD teori og filmer.
ESD og armlenker og matter.
Installere HW på nye maskiner.


20
Kable kanalene til Moldelinja. A
21

Basismøtet
Vise orden Digitalt mm
Prosjekt 1

 

35

24
Feilsøking, Ohms Lov
Feilsøkingsmoduler 2 og 2.  A
Veiledning.
Elevsamtale 1

25
Installere Multisim Student lisens
Feilsøkingsmoduler 2 og 2 A

Elevsamtale 1 samtidig

26
Gjennomgang av feilsøkingsmoduler i Plenum
Montere Keystone Connectors

27

Vise IT regler Digitalt

28
Basismøtet
Prosjekt 1

 

36

31
Vise Fravær Digitalt T1

HMS Sertifikat gjennomgang T2
HMS prøve T3. Gå på Teams.
Signering av Diplom i 3 eks. T4.

1
Sjekk Nettsiden på 3ELDA1
Parallax-scroll osv.
Kildekode på It’s Learning
Oppstart for nye elever DMX
Vurderes i Mai 2021

2 (4 timer pga vikar for Bjørnar)
Gjøre ferdig fra Tirsdag.
Måleteknikk på Datakabler teori A
Måleteknikk på Antanneanlegg A

Måleteknikk med ulike instrument.A
DTX-1800, TV-Hunter A

Bruk av LinkWare mot PDF. A

3 (4 timer pga vikar for Bjørnar)
Som for onsdag A


4

Basismøtet
Prosjekt 1

 

 

 

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   SEPTEMBER – 2020
OPPDATERT 28.09.2020 kl. 07:50 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

36

31
Vise Fravær Digitalt T1

HMS Sertifikat gjennomgang T2
HMS prøve T3. Gå på Teams.
Signering av Diplom i 3 eks. T4.

1
Sjekk Nettsiden på 3ELDA1
Parallax-scroll osv.
Kildekode på It’s Learning
Oppstart for nye elever DMX
Vurderes i Mai 2021

2 (4 timer pga vikar for Bjørnar)
Gjøre ferdig fra Tirsdag.
Måleteknikk på Datakabler teori A
Måleteknikk på Antanneanlegg A

Måleteknikk med ulike instrument.A
DTX-1800, TV-Hunter A

Bruk av LinkWare mot PDF. A

3 (4 timer pga vikar for Bjørnar)
Som for onsdag A


4

Basismøtet
Prosjekt 1

 

37

7
Som for torsdag
Gjøre ferdig måleoppgavene
og levere i It’s Learning.
A.

8
IP Nettverk. PPT. A
Subnett på Ipv4.
A
PING 2 nettkort i samme maskin.A


9
Oppgave 3 på IPv4
Brannmur og ICMP på IPv4
LEVERE PÅ IT’S LEARNING10
Basismøtet
Prosjekt 1

11
Bjørnar tar mine timer pga bytte

 

38

14
Oppgave PING-Block IPv4.
ARP - Ipv6.
A
Prøve ut i praksis. A
LEVERE PÅ IT’S LEARNING

15
IPv6 Streaming av film
IPv6 Streaming av WEB-CAM

VLAN på Cisco SG200. Teori A.
VLAN på Cisco SG200.
Praksis A.

16
VLAN på Cisco SG200. Praksis A.
Teorioppgaver

17
Basismøtet / P1

Gjøre ferdig VLAN
Teorioppgaver

18
Bjørnar tar mine timer pga bytte

 

39

21
POST BOOT v BIOS PC
ACPI

PSU

Teorioppgaver

22
Harddisker

Focus / EXP – Stacking
Videokanon - test

23
SMPS i Multisim, vise

MBR vs GPT
UEFI vs BIOS


24
CPU og Chipset

25
Basismøtet
Tools og diagnose
Prosjekt 1

 

40

28
Elektronikkprøve 3 t.

29
Reparere alle ThinkCentre 3t
Klargjøre til HW Service Uke 42.


30
Gå gjennom prøven.
Undervegsvurdering
Fravær
1
Levere / Vise Prosjekt 1
Værstasjon
Tools og Diagnose 1t

2
Basismøtet
Gjøre feridg Prosjekt 1

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   OKTOBER – 2020
OPPDATERT 05.10.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

40

28
Elektronikkprøve 3 t.

29
Reparere alle ThinkCentre 3t
Klargjøre til HW Service Uke 42.


30
Gå gjennom prøven.
Undervegsvurdering
Fravær
1
Levere / Vise Prosjekt 1
Værstasjon
Tools og Diagnose 1t

2
Basismøtet
Gjøre feridg Prosjekt 1

 

41

5

Høstferie

6

Høstferie

7

Høstferie

8

Høstferie

9

Høstferie

 

42

12
Vise noen Prosjekt 1
AC-ON Last State på HP
Memory videre fra VG2
Oppgaver i Multisim om RAM.
A
Setter nye feil samtidig

13

Hardware Service
Levering i It’s Learning.
A.

Foto / film på B12

14

Time 1-4 (vikar for Bjørnar)

Hardware Service
Levering i It’s Learning. A

15
Time 5-8 (vikar Bjørnar)

Hardware Service
Levering i It’s Learning. A

16
Basismøtet.
Levere / Vise Prosjekt 1
Oppstart Prosjekt 2

 

43

19

Hardware Service
Levering i It’s Learning.
A.
PROSJEKT 2

20
Hardware Service
Levering i It’s Learning.
A.

PROSJEKT 2

21
Hardware Service
Levering i It’s Learning.
A.

PROSJEKT 2

22
Hardware Service
Levering i It’s Learning.
A.

PROSJEKT 2

23
Hardware Service
Levering i It’s Learning.
A.

PROSJEKT 2

 

44

26
Malaikainfo I Borgund Auditoriet

Gjennomgang HW Service

SW Service

27
SW Service

28
SW Service
ALLE tar C og H

29
Basismøtet
Prosjekt 2

30
MALAIKADAGEN
OD-DAGEN

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   NOVEMBER – 2020
OPPDATERT 25.11.2020 kl. 20:46 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

45

2
Server / Klient Teori. A.
Film. A.
MS2019 – ADDS. A

3
MS 2019 ADDS og DNS. A

4
MS 2019 DHCP. A.

5
Basismøtet
Prosjekt 2.
Bjørnar 3-4t VG2
Server egen 3-4t VG3

6
Bjørnar tar mine timer

 

46

9
MS 2019 Hyper-V Internett. A.

10
MS 2019 RSAT. A.

11
MS 2019 WSEE. A.
Bjørnar Krsund

12

Basismøtet
Prosjekt 2
Bjørnar Krsund

13
Bjøranr tar mine timer
Bjørnar Krsund

 

47

16
MS 2019 WEB Server. A.

17
MS 2019 WEB Server. A.
MS 2019 FTP Server.
A.
MS2019 PrintServer

18
MS 2019 FTP Server. A.
MS2019 PrintServer
MS 2019 CLI

19
MS 2019 CLI
Teorioppgave Server

20
Basismøtet
Gjennomgang Serveroppgavene
Prosjekt 2


 

48

23
Virkningsgrad - Powerpoint
UPS Teori -  Powerpoint
UPS Beregningsoppgave tavle
UPS Beregningsoppgave elever

24
UPS teori og praktisk kobling

25
UPS Winpower

26
UPS TEC Oppgave 1 - Beregning

27
Basismøtet
Prosjekt 2

 

49

30
Gjennomgang av Serveroppgaven

RSAT / Wake On LAN


1
Dok / Kalk Rutiner
Dok / Kalk Inntekter

2
Dok / Kalk Kostnader 1
Dok / Kalk Kostnader 2

3
Printserver.
Lage film til delingsdagen

4
Basismøtet
Prosjekt 2

  

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   DESEMBER – 2020
OPPDATERT 02.12.2020 kl. 20:47 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

49

30
Gjennomgang av Serveroppgaven

Wake On LAN


1
Faglig Presist Språk. Oppgave
Digitalt

2
Risikovurdering. Oppgave 3-4 t
3
Prosjekt 2 hjemme 7-8 t
Lese på prøva hjemme 7-8 t


4
Prosjekt 2 hjemme 5-6 t
Lese på prøva hjemme 5-6 t

 

50

7
Prøve Data

 

8
Elevundersøkelsen
Gjennomgang av prøven
Faglig Presist Språk. FASIT
Risikovurdering. FASIT
Dok / Kalk Rutiner. Tavle


9
Rydding på B12.
Tørke støv.
Filme til Delingsdagen

10
Dok / Kalk Inntekter
Dok / Kalk Kostnader 111
Bjørnar tar timene, bytte.

 

51

14
Basismøtet / lundersøkelsen

Dok / Kalk Kostnader 2

Dok / Kalk Bedrifter15
Felles aktivitetsdag går ut
Sjekke IP-Printere


16
Autonegotiation
Forretningsområde
Bedriften og Samfunnet


17
Delingsdagen går ut
Dok/kalk - Rutiner
Pante flasker
Lage til bord og Kahoot mm

18
Sosialt før Lunch.
Avslutning i klasserommet
Digitalt med 2 filmer.

Møt kl: 08:15________

 

52

21

Juleferie

22

Juleferie

23

Juleferie

24

Juleferie

25

Juleferie

 

53

28

Juleferie

29

Juleferie

30

Juleferie

31

Juleferie

1

Juleferie

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   JANUAR – 2021
OPPDATERT 02.12.2020 kl. 21:03 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG


53

28

Juleferie

29

Juleferie

30

Juleferie

31

Juleferie

1

Juleferie

 

1

4
Basismøtet
Porter med Datablad
De-Morgan
TO1-TO25
TO3-TO4
Pepsiautomat

6
Multisim, NY
MUX MS1

7
DEMUX MS2

8
Basismøtet
Prosjekt 2.

 

2

11
ROM MS4
Multiport ROM MS5

12
Counters og Display MS6
2 x 7-Segment


13
3 x 7-Segment. 10 minutt.
Digitale Busser
Programmerbar alarm

14
Programmerbar alarm

15
Basismøtet
Prosjekt 2

 

3

18
Programmerbar alarm
Snooze

19
Digital regning. 2-komplement.
Gjennomgang rep. oppgaver.

20
Digital regning. 2-komplement.
Gjennomgang rep. oppgaver.

21
Full og Halv - Adder

22
Basismøtet
Prosjekt 2

 

4

25
Subtractors med negative tall
Multiplikators MS10A
ELEVSAMTALE 2

26
Multiplicators MS10A forts.

 

ELEVSAMTALE 2 - REST

27
Digital med Minecraft

28
Basismøtet
Prosjekt 2

29
Vidar vikar for Eirik
RAM LATCH. MS10B


 

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   FEBRUAR – 2021
OPPDATERT 02.12.2020 kl. 21:04 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

5

1
ALU og CPU

 

MS11

2
Comparator

 

MS12
9-12 Digital Utdanningsmesse
Thomas-Martin


3
Digitalt Potmeter MS13
Oppgave 1 a,b,c
Oppgave 2 a,b,c,d

4
Digitalt Potmeter MS13

Oppgave 2 e,f,g
4 timer etter lunsj.
Vikar for Bjørnar

5
Basismøtet
Prosjekt 2 (hente stålrør)

 

6

8
DA-Converter (ferdig krets) MS15
Digitalt Potmeter Gjennomgang
Buffer / Tristate i Powerpoint
MS16 Tri-State-Bus

 

Tips til prøva

 

9
Digital Prøve, 3t

 

10
Gi og gå gjennom prøven

 

11
Basismøtet
Prosjekt 2

 

12

Bjørnar tar timene mine

 

7

15

Multisim
AF Oppgavene med Levering.

 

16
Multisim
AF Oppgavene med Levering.

 

17
Multisim
AF Oppgavene med Levering.

 

18
Multisim
AF Oppgavene med Levering.

19

Basismøtet

Prosjekt 2

 

8

22

Vinterferie

23

Vinterferie

24

Vinterferie

25

Vinterferie

26

Vinterferie

 

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   MARS – 2021
OPPDATERT 02.12.2020 kl. 21:05 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

9

1

AF Oppgavene med Levering.
JVC RX 230
Skjema.
Lime sammen.

2
JVC RX230 tegne signalveg
Gjennomgangtkanona
St-By
Feilsøke med Multisim.

3
JVC RX230 systemprosessor,

Fjernstyring og display.
JVC Oppgaven

4
JVC Oppgaven

5

Basismøtet
Prosjekt 2

 

10

8
Opplæring i bedrift
WLAN Prosjekt

9
Opplæring i bedrift
WLAN Prosjekt

10
Opplæring i bedrift
WLAN Prosjekt

11
Opplæring i bedrift
Prosjekt 2

12
Opplæring i bedrift
Prosjek 2

 

11

15
Opplæring i bedrift
Feilsøking på datamaskiner 2

16

Opplæring i bedrift
Feilsøking på datamaskiner 2

17
Opplæring i bedrift
Feilsøking på datamaskiner 2
PhP – MySQL Prosjekt

18

Opplæring i bedrift
Feilsøking på datamaskiner 2
PhP – MySQL Prosjekt

19

Opplæring i bedrift
Basismøtet
Prosjekt 2

Pizzafest sponset fra kunde

 

12

22

Opplæring i bedrift
Loddeøvlese / Delodding
PROSJEKT 2

23

Opplæring i bedrift
Loddeøvlese / Delodding
Montere / teste Antennepunkt
PROSJEKT 2

24

Opplæring i bedrift
Hybridnett med Fiberconverter
Teori, film, oppgaver
PROSJEKT 2

25

Opplæring i bedrift
Hybridnett med Fiberconverter
Oppkobling. Sette på Trafikk.
PROSJEKT 2

26

Opplæring i bedrift
Basismøtet
PROSJEKT 2

Rydde, pante flasker, Pizza

 

13

29
Påskeferie

30
Påskeferie

31
Påskeferie

1
Påskeferie

2
Påskeferie

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   APRIL – 2021
OPPDATERT 07.09.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

13

29
Påskeferie

30
Påskeferie

31
Påskeferie

1
Påskeferie

2
Påskeferie

 

14

5
Påskeferie

6

Komprimering og mediafiler
JPG, MPG, MP3, ZIP, Huffman

7
Fargelære

8
Lyd og Akustikk
Lydtester.

9
Bjørnar tar timene

 

15

26

Gjennomgang av oppgavene
fra før og etter ferien
Planleggingsdel til Fagprøven.

Dokumentasjonsdel til Fagprøven


27
Gjennomgang av oppgavene
fra før og etter ferien
Planleggingsdel til Fagprøven.

Dokumentasjonsdel til Fagprøven

28
DAB – DRM
PPT så SWF


29
Rigge klart til Prøvefagprøven

30
Basismøtet
Prosjekt 2

 

16

12
Prøvefagprøve
Planleggingsdag
Riggedag

13
Prøvefagprøve

14
Prøvefagprøve

15
Prøvefagprøve

16
Basismøtet
Samtale om Prøvefagprøven

 

17

19
Senioruke Vidar Tysnes
Nettsiden gjøres ferdig med forslag
Prosjekt 2

20
Senioruke Vidar Tysnes
Nettsiden gjøres ferdig med forslag
Prosjekt 2

21
Senioruke Vidar Tysnes
Nettsiden gjøres ferdig med forslag
Prosjekt 2

22
Senioruke Vidar Tysnes
Nettsiden gjøres ferdig med forslag
Prosjekt 2

23
Senioruke Vidar Tysnes
Nettsiden gjøres ferdig.
Prosjekt 2 gjøres ferdig i dag

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   MAI – 2021
OPPDATERT 07.09.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

18

3
Gå gjennom Plan / Dokdeler / Egenvurderinger / Fravær
Repeter DTX1800
Repeter TV-Hunter

4 (Val av grupper for fagprøven)

1. TV Hunter ved OK signal
2. Merking av egne kabler
3. Sette feil pr plass
4. Rep. Etter PFP

5 (1t-4t, 2 for Bjørnar)
1. Touch Screen
2.
Film Touch Screen
3. Lover og Forskrifter Fasit
4. ESD
5. Rep. Etter PFP

6 (5t-8t, for Bjørnar)
VG2: Multisim 1-20. Ta og Levere
1. DAB_DRM
2. Scannere, mus
3. APM_ACPI
4. Rest VG3 (P2)
5. Rep. Etter PFP


7
Basismøtet
Prosjekt 2 Leveres
Rep. Etter PFP

 

19

10
Skjermer
DAB Film
Levere P2
DTX-1800
Rep. Etter PFP

11

Laser og Blekkskriver
Skjermkort

Innkobling av stor kondensator
Sprenge kondensator


12
Rydde og pante
Avspasere møtetida

13
Himmelfartsdag

14
Elevfri dag

 

20

17
Grunnlovsdag

18
Fasit tidligere eksamen uke 17
Wiki Taxi

19
Trening på tidligere eksamen
Flere oppgaver.

20
VG2: Multisim gjennomgang av oppgavene.

VG3: Trening på tidligere eksamen
Fasit fra i går

21
Basismøtet
Trening på tidligere eksamen

 

21

24
Andre Pinsedag

25
Repetisjon til Fagprøven
Tilvalsstoff

26
Repetisjon til Fagprøven
Tilvalgsstoff

27
VG2: Multisimprøve
Forberedelse
EKSAMEN DAT4002

28
EKSAMN DAT4002

 

22

31
FAGPRØVEN
Planleggingsdag G1
Riggedag for G1

1
FAGPRØVEN
Planleggingsdag G1
Riggedag for G1

2
FAGPRØVEN G1

3
VG2: Gi prøven. Tilvalgsstoff.
FAGPRØVEN G1

4
FAGPRØVEN G1

 

 

 

It’s Learning

Teams

Skolearena

Office 365

Tinkercad

Google Disk

Vil Bli

Gnizt

Borgund

MR-Fylke

Lærebedrifter 1

Lærebedrifter 2

Vigo

Timeplaner

Steam

Lovdata

Yr.no

Google.no

Youtube

Wikipedia EN

TEK.NO

 

 

 


PLAN   VIDAR   JUNI – 2021

OPPDATERT 07.09.2020 kl. 14:26 Magenta er planlagt Grønn er elevmedvirket gjennomførte

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

22

31
FAGPRØVEN
Planleggingsdag G
Riggedag for G1

1
FAGPRØVEN
Planleggingsdag G1
Riggedag for G1

2
FAGPRØVEN G1

3
VG2: Gi prøven. Tilvalgsstoff.
FAGPRØVEN G1

4
FAGPRØVEN G1

 

23

7
FAGPRØVEN
Planleggingsdag G2
Riggedag for G2

8
FAGPRØVEN
Planleggingsdag G2
Riggedag for G2

9
FAGPRØVEN G2

10
VG2: Praktisk / Muntlig ?
FAGPRØVEN G2

11
FAGPRØVEN G2

 

24

14
FAGPRØVEN
Planleggingsdag G3
Riggedag for G3

15
FAGPRØVEN
Planleggingsdag G3
Riggedag for G3

16
FAGPRØVEN G3

17
Rydde / Avslutning
FAGPRØVEN G3

18
FAGPRØVEN G3

 

25

21
Sommerferie

22
Sommerferie

23
Sommerferie

24
Sommerferie

25
Sommerferie

 

26

28
Sommerferie

29
Sommerferie

30
Sommerferie

1
Sommerferie

2
Sommerferie

 

 

 

HOVEDEMNER

1.       Måleteknikk med ulike typer instrument (spesielt Multimeter, DTX-1800, TV-Hunter, Kabeltester)

2.       Feilsøking på elektronikk

3.       IPv4 og IPv6 og brannmur (PING)

4.       VLAN med MAC-sikring på Cisco SG-200

5.       Måle og feilsøke på TP-Kabler. Terminere Patch, montere RJ45 og Keystone samt måle på.

6.       Måle og feilsøke på Koaksialkabler for antennenett. Montere ISO-8 og Kontakter og måle signal, MER, VBER, CBER.

7.       PSU (Måle og Force)

8.       Harddisker

9.       Memory (Oktober)

10.   Hardware Service (Oktober)

11.   Software Service (Oktober)

12.   Server – Klient og UPS (November – Desember)

13.   Dokumentasjon og Kalkulasjon (Desember)

14.   Prøvefagprøve 1 – mini (Januar) > UT

15.   Digital Elektronikk med Multisim (Januar – Februar)

16.   Lyd og Bilde (Mars – April)

17.   Opplæring i bedrift (Mars) ??????????

18.   Prøvefagprøve 2 – hoved (April)

19.   Repetisjon og trening på tidligere skriftlig eksamen (Mai)

20.   Eksamen og Fagprøve (Juni)